Google očima Adama a Jany

Google

Ředitelka české, slovenské, maďarské a rumunské pobočky Taťána Le Moigne

 

Příležitost učit se od inspirativních lidí, o kterých člověk spíše čte ve Forbesu, než že by s nimi měl možnost strávit 14 dní osobně, získal Adam a Jana. Těm se během stínování „první dámy internetu“ Taťány Le Moigne, ředitelky české, slovenské, maďarské a rumunské pobočky společnosti Google, a řady „googlerů“ (zaměstnanců Googlu) poštěstilo nahlédnout pod pokličku všech oddělení českých poboček této společnosti. Jak se z dvoutýdenní stáže stala roční, jak se Adam a Jana přesvědčili o velké flexibilitě této firmy či v čem pro ně byla stáž přínosná v otázce seberozvoje?👇🏼

_______________________________________________________

DOJMY Z FINÁLE OD JANY

Když na mě uprostřed zkouškového vyskočil na Facebooku příspěvek o možnosti stáže u paní Taťány le Moigne v Googlu, okamžitě mě upoutal. Příležitost získat zkušenosti od lidí, o kterých spíše čtete ve Forbesi, než že byste s nimi měli možnost strávit 14 dní, se mockrát nenabízí.

Jakmile jsem si přečetla popis stáže, tak přestože jsem neměla tušení, o co vlastně půjde, zdálo se mi, že snad popisují přesně mě a že nepřihlásit se by byla obrovská škoda.

Když o něco stojíte, napsat motivační dopis, vyspravit životopis, a dokonce i natočit minutové video není žádná překážka. Postup do finále mě obrovsky potěšil. Z rozhovorů jak paní le Moigne, tak patronky projektu, paní europoslankyně Dlabajové, které jsem přečetla a poslechla mi bylo jasné, že jenom setkání s nimi a dalšími kandidáty, kteří se všichni ukázali jako inspirující mladí lidé, bude obohacující.

Finálové výběrové kolo se uskutečnilo v budově Googlu na Andělu. Sešlo se nás tam deset, víceméně půl na půl holky / kluci i půl na půl studenti IT / studenti marketingových oborů. Jen co jsme vyjeli do patra patřícího českému Googlu a usedli okolo stolu, už dorazily jak paní le Moigne, tak paní europoslankyně.

Než jsem se na finále vydala, přemýšlela jsem o otázkách, které bychom mohli dostat a snažila se si na ně odpovídat. Jako dobrý zdroj, co od finále očekávat, jsou právě zážitky finalistů z předchozích stáží PročByNe?. Ale vlastně se není třeba nijak připravovat. Otázky byly ze dvou soudků. První se týkaly našich motivací a hodnot a druhé názorů na společenské otázky typu kam směřovat vzdělávací systém. Takhle jsme si ve velice příjemné atmosféře povídali cirka dvě hodiny, než se obě dámy odebraly poradit o vítězi.

Po jejich poradě mám tu čest spolu s Adamem strávit 14 dní na stáži snů. Stále přesně nevím, co mě čeká, ale těším se nesmírně.

 

Jana

 

OVLIVNĚNI KORONAVIREM ANEB JAK SE Z DVOUTÝDENNÍ STÁŽE STALA ROČNÍ

Když jsem před rokem vyhrál možnost absolvovat dvoutýdenní stáž Pročbyne?, byl jsem nadšením bez sebe. Možnost stínovat googlery (pozn.: googler = zaměstnanec Googlu) se určitě nenaskytne každý den. Prakticky nonstop jsem projektu Pročbyne? a jeho patronce europoslankyni Martině Dlabajové v duchu děkoval, že jsem dostal tuhle šanci. A že projekt Pročbyne? vůbec existuje a takové možnosti mladým dává. Byl jsem na sebe pyšný, že jsem uspěl v konkurzu, měl pocit, že mě už nic nemůže zastavit.

Mohlo. Přišel coronavirus. Původně jsme se spolustážistkou Janou měli strávit první týden v pražském Googlu a druhý v některé z jeho evropských poboček. K zahraničnímu „výletu“ zatím nedošlo, protože to pandemická situace nedovolila. Stáž se kompletně přetransformovala do online podoby, čímž se rozšířila a nečekaně protáhla na celý rok. Dostali jsme možnost nahlédnout „pod pokličku“ VŠECH oddělení českých poboček a několik meetingů absolvovali také s googlery, kteří pracují v zahraničních pobočkách.

Jedním z nich byl Jan Kurs, který pracuje ve švýcarském Curychu, kde má na starosti rozvoj kalendáře Google. Překvapilo mě, o co všechno se Google stará, co musejí zaměstnanci řešit. Asi by mne jinak nenapadlo, že Google konzultuje s Evropským parlamentem připravované evropské směrnice, které se nějakým způsobem dotknou velkých technologických firem.

V průběhu meetingů jsem také poznal, jak moc je Google flexibilní firma. Rychle a snadno se dokáže adaptovat na každou situaci. Home office? Všichni zaměstnanci pracovali bez jakýchkoli problémů z domova hned od počátku pandemie. Prozřetelně počítali s tím, že jde o běh na dlouhou trať, a přizpůsobili tomu styl práce.

Na konci září jsme se sešli s paní Le Moigne, první dámou internetu, tedy ředitelkou české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google. V září 2020 to dokonce šlo osobně. Pozvala nás k sobě domů. Povídali jsme si, jak se stala jednou z nejvlivnějších žen v české IT sféře, jak Google získal převahu nad Seznamem a ovládl trh v Česku. Dozvěděli jsme se, proč není Google Assistant lokalizovaný v ČR a co je třeba k zavedení takového produktu v nové zemi. Diskutovali jsme také o neziskových organizacích, digitalizaci vzdělávání a vlivu technologických firem na společnost.

Poslední hodina meetingu pro mě byla nejprospěšnější. Věnovali jsme se seberozvoji. Pod vedením paní Le Moigne jsme se s Janou zaměřili na své slabé stránky a hledali cesty, jak je vylepšit. Jak se efektivně vzdělávat, rozpoznat dobrý business plán, jak hospodařit s časem a energií. Taťána nám nabídla, že se ráda stane naším koučem. Bez váhání jsme přijali.

Jak to zatím vidím a vnímám? Přestože se offline část stáže odsunula na neurčito, vznikla díky pandemii z mého úhlu pohledu jiná, ale také skvělá forma stáže plná inspirace.

 

Adam