Stínem ministra zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Úspěšní absolventi: 2. Dynamické duo Ivana Havelková a Zdeněk Jindříšek. Během stínování ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha měli možnost nejen účastnit se zajímavých jednání, tiskových konferencí či natáčení pořadu Máte slovo, ale také byli u jmenování nového ředitele Všeobecné fakultní nemocnice Praha, navštívili Kojenecký ústav v Mostě a nechyběli ani na slavnostním zahájení 14. ročníku festivalu španělských filmů. Ani na setkání s velvyslanci Maďarska, Španělska nebo Gruzie určitě jen tak nezapomenou. Zdá se, že tolik toho Ivana a Zdeněk nemohli za dva týdny s panem ministrem Vojtěchem stihnout, že? Ale stihli. A přesvědčilo je to, že práce ministrů není tak černobílá, jak ji známe z médií. Přečtetě si jejich blog 👇🏼

______________________________________________________

Pondělí 18. února 2019

Dobrý den, zdravíme vás z hlavního města! Nejdřív bychom se vám rádi představili – jsme dynamické duo Zdeněk a Ivana, noví stážisté projektu PročByNe? u pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Čekají nás dva týdny ve stínu pana ministra a už teď můžeme říct, že budou velmi náročné, ale dají nám neskutečně mnoho nových zkušeností a zážitků. Velké díky patří paní europoslankyni Martině Dlabajové a celému jejímu teamu.

Dnešek jsme začali v 7 ráno na recepci ministerstva zdravotnictví, kde jsme dostali všemocné přístupové karty a průvodce v podobě pana Brodského, vedoucího tiskového oddělení MZ. Ještě před setkáním pana ministra s jeho poradci nám stihnul ukázat nejdůležitější místnosti, abychom nebyli ztraceni moc, ale jen trochu. Poté jsme se mohli účastnit zmíněné porady, kde se probíralo velké množství záležitostí, ale samozřejmě vše, co jsme slyšeli, jsme zapomněli ;-).

A pak to začalo. Bylo nám oznámeno, že jedeme do Lichtenštejnského paláce na představení nové strategie připravené Radou pro vědu, výzkum a inovace “Inovační strategie České republiky 2019-2030”, kam byl pan ministr pozván a na své dva stíny nezapomněl. Pan ministr zavelel k odchodu a už jsme viděli jen vlající kabát. Rychle jsme ho dohnali a zamířili k autu, které okamžitě vyrazilo s majáčkem na střeše skrz přeplněnou Prahu.

Hned po vstupu do paláce jsme obdrželi veškeré podklady k prezentaci, rychle utíkali do šatny a následně do sálu. Celé setkání zahájil úvodním slovem pan premiér Babiš, krátce přestavil plán, který “dostane naši zemi opět na špičku Evropy”. Dále se představila celá řada osobností, vědců, akademiků, pracovníků veřejné správy a podnikatelů. Po skončení první části konference jsme měli naplánovaný sraz s panem ministrem a opět utíkáme za vlajícím kabátem zpátky do auta a opět chvátáme skrz Prahu do Všeobecné fakultní nemocnice Praha na jmenování nového pana ředitele.

Po oficiálním jmenování sedáme do auta a míříme na MZ, kde nás již čekají pracovníci tiskového oddělení, se kterými nás čeká program v době, kdy se pan ministr účastní jednání vlády. Konečně stíháme oběd a ranní kávu, na kterou se k nám přidali páni z tiskového oddělení. Předložili nám různé projekty, které se týkají především nelékařů, takže k nim měl Zdeněk hodně co říct a sršel spoustou nápadů.

Náš společný čas ale vypršel a my na pokyn pana ministra opět sedáme do auta a jedeme na úřad vlády, kterým nás posléze pan ministr provedl. Po návratu na MZ nás čekala další schůzka, tentokrát na téma vzdělávání budoucích lékařů, ke kterým se tentokrát vyjadřovala spíše Ivana, a konečně poslední bod programu – porada ohledně úhrady léčebného konopí.

Pan ministr se s námi rozloučil a my se těšíme, co přinese zítřek.

 

Ivana Havelková a Zdeněk Jindříšek stínují ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

 

P. S. Děkujeme všem milým dámám ze sekretariátu pana ministra a panu řidiči, že se o nás dnes tak skvěle starali.

 

ZAČÍNÁME OD ADAMA II.

Úterý 19. února

Den druhý. Hned z rána jsme byli na poradě vedení ministerstva, snažili jsme se vše vnímat a potají jsme si googlili všechny velké mozky u stolu. Jejich životopisy by vám určitě vyrazily dech, jako nám. Z porady jsme se přesunuli jen o místnost vedle, kde se konalo jednání se zástupci klinických psychologů v ČR. Ivana se tak měla možnost setkat se svojí vyučující z fakulty, která ji ještě ke všemu zkoušela z předmětu Klinická psychologie. Po ukončení jednání se opět přesouváme, tentokrát na setkání s velvyslancem Maďarska, panem Miklósem Borosem, které probíhalo ve velmi přátelském duchu.

I přesto, že velmi poctivě plníme úlohu stínů pana ministra, jsou setkání, která nejsou určena cizím uším, což nám ale dává příležitost získat nějaký ten čas navíc a zajít si na oběd. Již s plnými žaludky jsme nasedli do auta a vyrazili s panem ministrem na návštěvu do hospice Malovická. Uvítal nás pán ředitel s vrchní sestrou a dalšími milými lidmi z jejich personálu. Představili nám koncept jejich hospice, jeho vybavení, péči, kterou zde poskytují i potíže, se kterými se potýkají. Celá návštěva v nás zanechala příjemný pocit z krásného prostředí hospice, tamější atmosféry, a hlavně z milého a citlivého personálu, na němž je vidět, že mají svou nepochybně těžkou práci rádi.

Po návratu na MZ dával pan ministr televizní rozhovor a my zatím čekali se studenty z právnického spolku Všehrd na plánovanou prohlídku ministerstva. Díky prohlídce jsme se dostali i do míst, kam jsme se zatím neměli příležitost podívat, třeba do impozantní bývalé zasedací místnosti ministerstva, kde nyní sídlí jedna z ministrových náměstkyň. Po prohlídce budovy nám představil pan náměstek pro legislativu a právo JUDr. Policar svoji práci a práci svého oddělení, která budoucí právníky hodně zajímala.

Poté co jsme se se studenty rozloučili a pan ministr poskytl rozhovor pro studentský časopis právě zmíněného spolku Všehrd, čekalo nás něco nevídaného – malá pauza. S chutí jsme toho využili, protože jsme věděli, že nás ještě pár hodin na nohou čeká.

Úderem šesté večerní jsme s panem ministrem odjeli ke kinu Světozor na slavnostní zahájení 14. ročníku festivalu španělských filmů La Película. V zaplněném sálu kina nás přivítal velvyslanec Španělska pan Angel Lossada Torres-Quevedo. Hned při vstupu do sálu přepnul pan ministr do španělštiny.

V domnění, že i my mluvíme plynule španělsky jako pan ministr, mluvili na nás všichni španělští hosté rodným jazykem, na což jsme my mohli jen kývat hlavou a usmívat se, ani jeden z nás totiž španělštinu neovládá. Usadili nás hned vedle pana ministra a pana velvyslance na VIP místa, odkud jsme sledovali film Šampioni. Po skvělém filmovém zážitku jsme se autem přesunuli do institutu Cervantes, kde následovala recepce se všemi významnými hosty festivalu. V duchu akce Suchej únor jsme si všichni tři dali džus a vodu, ochutnali pár španělských delikates a pak už jsme se jen s panem ministrem i panem velvyslancem rozloučili a jeli zpátky na hotel nabrat síly na další náročný den.

 

Ivana Havelková a Zdeněk Jindříšek stínují ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

 

ZAČÍNÁME OD ADAMA III.

Středa 20. února 2019

Po včerejším náročném dni jsme dostali omluvenku a přišli na ministerstvo až na osmou hodinu. Hned z rána nás čekala schůzka za schůzkou. Pan ministr se nám mezi jednáními hodně věnuje, vysvětlí nejasnosti, zasvětí do kontextu schůzky a také se zeptá na náš názor.

Velmi zajímavá byla schůzka se zástupcem Mladých psychiatrů, se kterým jsme diskutovali situaci v mladé generaci psychiatrů i plánované evropské fórum, které se bude konat tento rok v Praze. Na zbytek dopoledne bylo naplánováno focení pana ministra na různých místech v Praze, takže jsme si mohli užít i trochu té památkové turistiky, na kterou bychom jinak v nabitém programu neměli čas. I když celé focení probíhalo v časovém presu, první jarní sluníčko nám to vynahradilo.

Po focení jsme měli malou chvíli, abychom do sebe hodili oběd a už se jelo na společné zasedání Výboru pro zdravotnictví PSP, Výboru pro sociální politiku PSP a Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Téměř tři hodiny dlouhé jednání prolínalo několik projevů zúčastněných poslanců, hostů a následných hlasování.

Z poslanecké sněmovny jsme se vrátili zpět na ministerstvo zdravotnictví, kde následovala schůze poslanců ANO z výboru pro zdravotnictví. Velmi nás potěšilo, že jsme si s nimi mohli po skončení schůze neformálně popovídat o jejich politickém, ale i profesním životě.

 

Ivana Havelková a Zdeněk Jindříšek stínují ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

 

ZAČÍNÁME OD ADAMA IV.

Čtvrtek 21. února 2019

Náš čtvrtý den na stáži jsme začali v sedm ráno na Úřadu vlády schůzkou pana premiéra Babiše a “našeho” pana ministra Vojtěcha se zástupci královéhradeckých nemocnic. Jako vždy při takto důležitých schůzkách jsme se posadili tak, abychom jednání nerušili a zpovzdálí ho sledovali, nicméně pan premiér trval na tom, abychom se posadili ke stejnému stolu.

Z Úřadu vlády jsme nasedli do auta a vyrazili. Dnešní den jsme podle týdenního rozvrhu pana ministra měli strávit na výjezdním zasedání VZ PSP a VSP PSP v Ústeckém kraji, konkrétně v Mostu. Protože se k nám nedostal program zasedání, nevěděli jsme co čekat. Protože jsme měli zpoždění, uháněli jsme směrem na Most s majáčkem. Pán ministr ještě stil nastudovat podklady k celému dni a už jsme byli na místě. V první části nás čekala prohlídka bytů v Chánově. Jak jsme procházeli chánovským sídlištěm, Zdeněk zmerčil známou tvář. A nebyl to nikdo menší než Jožo ze seriálu Most! Jako správná celebrita svolil se selfiečkem se svým fanouškem.

Po prohlédnutí bytů, které byly stejně jako celé sídliště v opravdu tristním stavu, jsme se přesunuli kousek dál na jednání mj. o 15 opatřeních proti obchodníkům s chudobou, které připravilo několik resortů ve vzájemné spolupráci. Odtud jsme po tiskové konferenci odjeli do kojeneckého ústavu. Kojenecký ústav v Mostě nás ohromil velkou budovou, rozlehlou zahradou a krásným novým vybavením. Vedení ústavu nám ukázalo, jaká oddělení mají, zasvětilo nás do běžné praxe a do systému péče o děti. Po debatě o budoucnosti kojeneckých ústavů jsme se museli omluvit, protože nás s panem ministrem a výborem pro zdravotnictví čekala ještě jedna zastávka na autodromu.

Z Mostu jsme odjížděli unavení, ale plni zážitků, které se už asi nikdy nezopakují. Kdo by si myslel, že tím ministrův den končí, byl by na omylu. Ihned po nasednutí do auta podával rozhovor po telefonu a další dlouhý televizní rozhovor ho čekal na ministerstvu. I přesto, že měl pan ministr ještě nějakou práci, my jsme už vyrazili vstříc našim postelím, abychom nabrali síly na další náročný den.

 

Ivana Havelková a Zdeněk Jindříšek stínují ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

 

ZAČÍNÁME OD ADAMA V.

Pátek 22. února 2019

Tak a je tu pátek. Poslední den prvního týdne naší stáže. Na rychlé tempo už jsme si už zvykli a délka pracovního dne už se nám taky tak nějak vžila.

Ráno jsme začali jako vždy v budově ministerstva a to schůzkou s jednou z mnoha pracovních skupin, které v rámci ministerstva zdravotnictví působí. Pak nás čekal přejezd do Top hotelu, kde začínal kongres primární péče a na jehož zahájení mluvil pan ministr o reformě primární péče, která se v současnosti připravuje.

Myslím, že úlohu stínů už po týdnu zvládáme vcelku dobře, jsme tam, kde máme být, nejsme tam, kde nemáme být a snažíme se držet s panem ministrem krok. Jenže jak už to tak bývá, i mistr tesař se někdy utne, no a tak jsme po slavnostním zahájení kongresu nějakým zázrakem pana ministra ztratili. Naštěstí nás všechny napadla spásná myšlenka, že se potkáme v autě a tak jsme se nemuseli nahánět v obrovském hotelu (i když je to vtipná představa, jak se vystavovatelů a účastníků ptáme: “Neprošel tudy náhodou ministr zdravotnictví?”).

Po shledání jsme se přesunuli na další bod programu – kulatý stůl v senátu na téma e-health, kde jsme vyslechli, jaký je současný stav a plány na elektronizaci zdravotnické dokumentace. Zároveň jsme se dostali do další významné a krásné budovy, kterou jsme měli na našem bucket listu.

Jednání se poněkud protáhlo, takže jsme oželeli oběd a spěchali zpátky na MZ na schůzku se zástupcem společnosti HealthCare Institute, která každoročně provádí průzkum mezi zaměstnanci, pacienty nebo třeba mediky a sestavuje žebříčky nemocnic a zdravotních pojišťoven. Velmi zajímavé jsou průzkumy mezi mediky a studenty na středních zdravotnických školách, ze kterých je vidět, jaké jsou důvody jejich odchodu do zahraničí nebo ze zdravotnictví úplně.

Z této schůzky jsme se plynule přesunuli jednání se zástupci všeobecných praktických lékařů a diabetologů, kde se projednávala reforma primární péče. Ta by měla praktickým lékařům zvýšit kompetence a tak by se část pacientů přesunula z péče diabetologů právě k nim.

Tím jsme zakončili první ze dvou týdnů a plni zážitků (a také dost unavení) jsme začali víkend, který se víc než jindy ponese v duchu nabírání sil na další týden.

 

Ivana Havelková a Zdeněk Jindříšek stínují ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

 

ZAČÍNÁME OD ADAMA VI.

Středa 27. února 2019

Po pár dnech se hlásíme zpět. Po pár dnech ne proto, že by se nám nechtělo psát nebo sdílet naše zážitky, ale proto, že prostě některé dny jsou plodné a zajímavé a některé taky ne. Ale i to patří do náplně práce ministra zdravotnictví

V pondělí jsme se na ministerstvo vraceli odpočatí a natěšení na další týden. Jako každé pondělí byla nejdříve schůzka s poradci ministra, poté se sešlo široké vedení ministerstva, aby diskutovalo nad organizačním řádem a následovala schůzka s ředitelem nemocnice na Bulovce a setkání pana ministra s hejtmany téměř všech krajů. I když se to z výčtu moc nezdá, celý den byl velmi náročný ať už časově, tak hlavně náročností probíraných témat a my byli večer rádi, že jsme tentokrát mohli jít o chvilku dřív spát.

Úterý se neslo ve stejném duchu jako pondělí – schůzka za schůzkou, jednání za jednáním a ne vždy se to obešlo bez napjatých emocí, protože se jednalo o těžká a někdy třeba i kontroverzní témata.

Na středu jsme se moc těšili. Čekala nás totiž vernisáž a tisková konference u příležitosti Dne vzácných onemocnění, který připadá na 28.2. Tiskové konference se účastnil nejen pan ministr a jeho náměstci, ale také zástupci pacientských organizací a pojišťoven. Po tiskové konferenci jsme se přesunuli do foyer ministerstva, kde proběhla vernisáž ke krásné výstavě černobílých fotografií, které zachycují život pacientů se vzácným onemocněním a jejich rodin.

Po obědě jsme s panem ministrem odjeli na Valnou hromadu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, kde se měli možnost účastníci zeptat pana ministra na otázky týkající se elektronizace ve zdravotnictví a hlavně lékového záznamu, jehož zavedení se nyní chystá. Den jsme zakončili na Úřadu vlády setkáním s hejtmany.

 

Ivana Havelková a Zdeněk Jindříšek stínují ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

 

ZAČÍNÁME OD ADAMA VII.

Čtvrtek 28. února 2019

Předposlední den stáže nás čekal opět výjezd mimo Prahu. Nejdřív jsme se ale na ministerstvu sešli s paní ředitelkou odboru pro dohled nad zdravotním pojištěním, paní Poliakovou, která nám představila své oddělení a jeho práci.

V devět hodin jsme už nasedali do auta a vyrazili směr Příbram. Do příbramské nemocnice byl pan ministr pozván na slavnostní otevření oddělení paliativní péče. Hned po příjezdu jsme s vedením nemocnice prošli nově zrekonstruované oddělení, kde je 16 lůžek v samostatných pokojích, společenská místnost i krásná čekárna pro rodiny. Pro kontrast nás pak pan primář vzal i na oddělení, které je stále v původním stavu a práce, kterou odvedli na paliativní oddělení je neuvěřitelná. Po prohlídce nemocnice nás čekala prezentace vývoje paliativní péče v příbramské nemocnici, pana ministra několik fotek a rozhovorů a než jsme se nadáli, už jsme zase seděli v autě a mířili na další část programu – na fakultu zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem. Zde se pan ministr účastnil debaty se studenty, kteří měli samozřejmě mnoho otázek o připravované změně kompetencí středního zdravotnického personálu, o centrech porodní asistence i o jejich vzdělávání.

Z Ústí nad Labem jsme už v podvečerních hodinách zamířili do Teplic, do kliniky PREMIUM, která se zabývá komplexní péčí o zrak. Klinika sídlí v krásné prvorepublikové vile, kterou nás majitelé a vlastně i celý personál provedli, ukázali jejich vybavení a povyprávěli jejich cestu k takto krásné a moderně vybavené oční klinice. Představili nám i svůj projekt, který realizují v Rumburku a Varnsdorfu, kdy zájemce o vyšetření, dovezou autobusem k sobě na kliniku a tam jim poskytnou veškerou péči. Převážně se jedná o seniory, pro něž je složité cestovat někam za zdravotní péčí.

Mohlo by se zdát, že už den nepojme více hodin a že už nás čeká jen něco k snědku a pohodlná postel. Opak je pravdou.

Z Teplic odjíždíme na ministerstvo a pak hned na Kavčí hory do studia České televize, kde nás všechny tři čeká natáčení pořadu Máte slovo. My dva v publiku a pan ministr za řečnickým pultem. Debatovalo se na téma “Alkohol” a nevyhlo se to ani obvyklým vyostřenym emocím, které tento pořad většinou provázejí.

Úplně utahaní jsme se v jedenáct hodin dostali na hotel a museli se sbalit, protože zítra nás čeká už poslední den naší stáže.

 

Ivana Havelková a Zdeněk Jindříšek stínují ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

 

ZAČÍNÁME OD ADAMA VII.

Tak a je tu pátek, poslední den naší stáže. Hrozně to uteklo a jen co jsme se začali pořádně rozkoukávat, už musíme zase pryč. Ani poslední den tu však nebyla nuda. Dopoledne jsme měli s panem ministrem samé příjemné schůzky – žádosti o záštitu, prezentace nových projektů a schůzku s gruzínskou velvyslankyní. Na oběd jsme tentokrát nešli sami, ale přidali jsme se k panu ministrovi, který mířil na oběd společně s panem náměstkem, tiskovou mluvčí a s vedoucím kabinetu ministra. Taková společnost! Já jsem odběhla trochu dřív, protože jsem byla s kamarádem, který pracuje na ministerstvu, domluvená, že mi ukáže a trochu vysvětlí svoji práci.

V jednu hodinu jsme se zase všichni sešli v zasedačce a setkali se s dalším velvyslancem, tentokrát z Afganistánu. Tato jednání s velvyslanci jsou velmi zajímavá, protože každou zemi trápí něco jiného a pokaždé se nastavuje spolupráce úplně jinak.

Na schůzku s velvyslancem navazovalo jednání pracovní skupiny měření kvality zdravotní péče. Pracovní skupinu tvoří zástupci ministerstva, ÚZISu, zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností, ale i zástupci pacientských organizací. Dnešní schůzka byla zaměřena na způsob získávání relevantních dat z praxe, byly nám představeny modely získávání dat, které v současné době fungují v různých lékařských oborech a nastíněny nápady a problémy s generalizací jednoho určitého systému na celé spektrum zdravotní péče.

Tímto jsme uzavřeli náš dvoutýdenní intenzivní kurz “Jak stínovat ministra zdravotnictví aneb únava se nepřipouští”. Zažili jsme toho neskutečně moc, od malých setkání po tiskové konference, od referentů po velvyslance. V naší společnosti panují velmi zkreslené představy o práci ministrů nebo i ministerstev samotných. Jsem hrozně ráda, že jsem mohla nahlédnout “pod pokličku” a mohu se snažit ukázat známým, rodině, komukoliv, kdo o to bude stát, že ne vše je černobílé a ne vše je tak, jak média uvádí. Spousta procesů, které se ve výsledku dotýkají například nás, budoucích či současných lékařů, není tak jednoduchá, jak je nám prezentováno. Není to rozhodnutí jednoho člověka a vše se musí pečlivě vybalancovat společně se zástupci odborných společností apod.

Stáž mi v mnohém otevřela oči a dokonce i některé dveře, které by mi byly jinak nedostupné. Název motivační stáž je určitě zasloužený. Namotivovala mě a nasměrovala trochu za hranice lékařského povolání, kterého se nevzdávám, jen ho chci trochu rozšířit. A začala jsem tím, že jsem si v pátek večer ve vlaku podala přihlášku na dálkové studium Managmentu ve zdravotnictví.

Děkuju celé kanceláři paní europoslankyně Dlabajové, za jejich skvělou práci a příležitost, kterou mladým lidem dávají. Obrovské díky patří panu ministrovi a všem jeho spolupracovníkům, kteří nás vzali mezi sebe, vysvětlovali, pomáhali a také mému parťákovi Zdeňkovi, bez kterého by to určitě nebyla taková zábava 🙂 .

 

Ivana Havelková