Dámská jízda světem léčiv

Stání ústav pro kontrolu léčiv

Ředitelka SÚKL Irena Storová

Katka a Lily se vydaly na vzrušující dvoutýdenní dámskou jízdu, během které stínovaly ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze Irenu Storovou. Na programu dní byl nespočet schůzek s významnými osobnostmi českého zdravotnictví, návštěva chemických laboratoří, kde byly Katka a Lily jako ryby ve vodě a s nadšením obdivovaly jejich špičkové vybavení, a celá řada dalších zajímavých aktivit. A co by to bylo za dámskou jízdu světem léčiv, kdyby její členky nezavítaly také na několik mezinárodních schůzek! Jak se Katka a Lily dostaly na dánské velvyslanectví a co tam řešily? I to se dočtete v jejich vyprávění!👇🏼

______________________________________________________

úterý 29. října 2019

 

Začínáme podruhé, teď už doopravdy. Scházíme se pro pořádek už na nástupišti a pravou nohou vycházíme vstříc Ministerstvu zdravotnictví ČR. Nestihame ani mrkat a už letíme z ministerstva přes sněmovnu, SÚKL a dánské velvyslanectví Prahou. Ale teď všechno popořádku.

Místo srazu 7:45 na recepci ministerstva, kde si nás vyzvedává velitelka dámské jízdy, paní ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. Přes počáteční zaváhání u bezpečnostní kontroly míříme do kanceláře ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. I přes druhé zaváhání u vstupních dveří už sedíme v jeho kanceláři a máme čas se seznámit ještě před zahájením porady. Na ní zaujímáme druhou řadu, abychom zdárně plnily svou úlohu stínů. V průběhu porady jsme se průběžně ztrácely a chytaly, především v oblasti vzdělávání.

Stíháme nabrat zpoždení a nestíháme plánovaný přejezd do Poslanecké sněmovny PČR, kde se koná kulatý stůl “Průvodce českým zdravotnictvím pro seniory”. Pro tentokrát vystupujeme z role stínu a z první řady posloucháme mimo jiné projev paní ředitelky o chřipkových vakcínách a zavedení sdíleného lékového záznamu. Následují poslanecké koláčky a vyrážíme směr SÚKL. Tam, kde to pro nás všechno minulý týden začalo 🙂

Po krátké poradě se opět vydáváme na cestu a poslední dnešní zastávkou bude Velvyslanectví Dánského království. Tématem setkání byla kardiovaskulární onemocnění diabetologických pacientů, kde po úvodním proslovu dánského velvyslance vystoupili s prezentací problematiky onemocnění zástupci České kardiologické společnosti pan profesor Linhart a České diabetoligické společnosti pan profesor Škrha. Následovala podnětná diskuze a už tak příjemnou atmofséru odlehčila ještě o něco víc socha z pravého dánského lega.

Jsme plné dojmů i nových pojmů a zítra nás čeká celý den ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv.

 

Katka Stolinová a Phuong Linh Trinh alias Lily, vítězky dvoutýdenního stínování ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze Ireny Storové

 

#DAMSKAJIZDA SVĚTEM LÉČIV II.

Středa 30. října 2019

Po včerejším nabitém programu jsme váhaly, kam že jsme se na stáž vlastně přihlásily. Dnešek ale všechno změní a čeká nás tour de SÚKL – nebo alespoň jsme si to myslely.

Začínáme tak v nám konečně známém prostředí chemických laboratoří, kde všemu vévodí kapalinová chromatografie. V průběhu prohlídky nekonečné chodby pracovišť obdivujeme špičkové vybavení včetně zbrusu nové kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Těší nás ale, že váhovna vypadá přesně jako ta školní, nás však bezpochyby nejvíce zajímá vyprávění o spolupráci s celní správou a následná analýza jimi zabavených léků. Upevňujeme znalosti práce s lékopisem a jsou nám zodpovězeny nejvšetečnější otázky, na které jsme se bály ve škole zeptat. Míříme dál, tedy výš (přesně o jedno patro). Paní inženýrka se ujímá exkurze oddělením biologických metod, které jsou pro nás teoreticky malou, ale prakticky velkou neznámou. Hovoříme o budoucnosti lékopisu a s hlavou plnou nových znalostí o krevních derivátech se přemisťujeme do nám již známé zasedací místnosti, která už nepůsobí zdaleka tak děsivě, jako tomu bylo při finále boje o stáž. Zde probíhá vyčerpávající ranní porada se zástupci jednotlivých oddělení a mezi probraná témata patří problematika antibiotik, stav příprav na novelu zákona o léčivech a připomínkování celé řady legislativních předpisů týkajících se zdravotnických prostředků a léčebného konopí, problematické šarže, závady v jakosti, změny cen úhrad a dokonce i střet dezinformací v médiích. 😱

Po obědové čtvrthodince začíná každoroční setkání se zástupci pacientských organizací. Sešli se převážně zástupci specifických onemocnění a jejich následné příspěvky do diskuze jsou o to víc zajímavější. Postupně vyslechneme tři prezentace od paní ředitelky a jejích kolegů na témata týkající se zavedení emergentního systému v ČR, stanovení maximálních úhrad cen potravin pro zvláštní lékařské účely (enterální výživa náhrady mléka,…) a rozdílu mezi příbalovou informaci pro pacienta (PI) a pro potřeby registrace léčiv (SmPC).

Tímto zakončujeme nečekaně vzdělávací den a čeká nás závěrečná schůzka s ředitelem IT oddělení, kde je na programu problematika e-receptu a e-neschopenek. My sice odcházíme, ale pro paní ředitelku den nikdy v těchto večerních hodinách rozhodně nekončí. A my už se nemůžeme dočkat zítřejšího programu v IKEMu.

 

Katka Stolinová a Phuong Linh Trinh alias Lily, vítězky dvoutýdenního stínování ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze Ireny Storové

 

#DAMSKAJIZDA SVĚTEM LÉČIV III.

Čtvrtek 31. října 2019

Třetí den hned z rána šlapeme paní ředitelce na paty až do Institutu klinické a experimentální medicíny. Den však pro ni nezačal až s naším příchodem, dávno už stihla zpracovat mraky nejrůznějších písemností a my ji horko těžko vidíme za horami podpisových knih, které leží na stole. Dnes to dokonce vypadá, jako bychom si v rámci dámské jízdy domluvily i dress code.

V IKEMu jsme se potkali i s vedoucím ústavní lékárny Mgr. Hojným. Zde se účastníme konference o zdravotnických prostředcích, nadcházející změně legislativy a nové právní úpravy v této oblasti. Na programu jsou novinky z odboru zdravotnických prostředků na SÚKLu a do diskuze jsou vzneseny mimo jiné otázky k brexitu a jeho možných dopadů na zdravotnické prostředky. Ale jelikož britské “někdy” zatím znamená “nikdy”, toto zajímavé téma se bohužel neotvírá.

Následuje oběd a rychlá porada v SÚKLu ohledně revize odborných článků. Odpolední program začíná na Ministerstvu zdravotnictví ČR, který se nese v daleko komornější atmosféře, než tomu bylo při naší první návštěvě. Zde je potřeba dojednat detaily k propagaci a zvýšení informovanosti o plánovaném zavedení sdíleného lékového záznamu. Počínaje načasováním kampaně, strukturou webových stránek k ní a formou následné propagace konče. Zajímavým bodem je mimo jiné i plánovné zavedení nové vyhlášky, která dovoluje pouze jednu položku na e-receptu i receptu papírovém.

Zkoušku ohněm zítra čeká uživatelské rozhraní internetové aplikace sdíleného lékového záznamu. Zopakujeme si role konkurentek (:-( ) a budeme navzájem soupeřit v jeho testování podle předběžných návodů a výsledky budou sloužit jako podklad pro další směr vývoje.

Pro dnešek se s ministerstvem loučíme za tmy a stále s úsměvem odcházíme sepsat dnešní dojmy.

PS: Všimly jsme si, že se zpráva o stážistkách #damskajizda na scéně šíří a máme radost, že blog netvoříme jen pro sebe ❤

 

Katka Stolinová a Phuong Linh Trinh alias Lily, vítězky dvoutýdenního stínování ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze Ireny Storové

 

#DAMSKAJIZDA SVĚTEM LÉČIV IV.

Pátek 1. listopadu 2019

Práce centrálního mozku ústavu, samotné paní ředitelky, kvůli naší přítomnosti pokulhává, na dnešní odpoledne má naplánované důvěrné schůzky týkající se finančních a personálních záležitostí. Proto si dnes ulehčuje a vysílá nás “obtěžovat” (kdepak, nabrat spoustu dalších nových informací) pracovníky dalších námi neobjevených oddělení.

Naším dnešním průvodcem světa registrací léčivých přípravků je samotný ředitel této sekce. Seznamuje nás teoreticky se strukturou celého oddělení, za odměnu získáváme kávu a studijní materiály. Hovoříme o typech registračních procedur a jejich mezinárodního uznávání. Jednou z našich zastávek je odbor posuzování farmaceutické dokumentace (OPF) a jeho nedílnou součástí je sklad, kde se uchovává vzorek každého balení léčiva uvedeného na český trh. Věděli jste, že lék stejného výrobce může mít v různých zemích odlišný obal, nebo nemusí být jeho výdej vždy vázán na předpis? Dále se zaměřujeme na farmakovigilanci (OFV), tedy hodnocení nežádoucích účinků léčiv a jejich hlášení. Nevynecháváme ani odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH) a odbor koordinace a regulace (OKR) zabývající se koordinací registrací léčivých přípravků a posuzování jejich názvů. Navštěvujeme schůzku k problematice fekální bakterioterapie, perspektivní léčbě vážných střevních onemocnění.

Díky poutavému vyprávění všech nadšených odborníků, za kterými nás pan doktor přivádí, střílíme otázky na všechny strany a pokračujeme na oddělení koordinace odborných činností (KOČ)

Zde máme rychlokurz zabývající se posuzováním dostupnosti léčiv, a už spěcháme do TV seznam. Ještě před odjezdem stíháme absolvovat s paní ředitelkou schůzku týkající se gesce k připravované evropské legislativě ohledně lidských tkání a buněk.

Hlavní a jedinou hvězdou pořadu Víkendový rozhovor (vysílání v neděli 3. 11. 2019, po večerních zprávách v 19.40 !!!) je samotná paní ředitelka hovořící o lécích v odpadních vodách a chystaném lékovém záznamu.

Sobota 2. listopadu 2019

Důležité osoby dneška, ministr zdravotnictví a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, se schází v brzkých ranních hodinách, aby probrali strategii pro nadcházející hodiny. Odjíždíme ze SÚKLu v dvoučlenné koloně v závěsu za autem s majáčkem pana ministra a hned se hlásíme z Benešova u Prahy, ze sjezdu delegátů České lékárnické komory (ČLnK). Přijíždíme do již rozjetého programu třetího bloku – aktuální činnost ČLnK. V průběhu sjezdu je volen nový prezident komory a i ten dnes sedí v horkém křesle spolu s panem ministrem Vojtěchem a paní ředitelkou Storovou.

Z publika jsou vznášeny více, ale spíše méně příjemné připomínky k aktuálnímu dění v oblasti lékárenství. Delegátům se představuje mimo jiné pan profesor Šimůnek, současný děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (Kačka – jsem z Hradce ♥, Lily -? ) a sympatický pan profesor Květina, zakladatel a první děkan zmíněné fakulty. Tříhodinový grilovací blok všech v horkých křeslech končí a nám začíná víkend. Je pro nás čest a děkujeme, že jsme mohly stínovat paní ředitelku i do takto uzavřené společnosti.

Nevěříme, jak dny s “naší” paní ředitelkou letí a dnes jsme si odškrtly první půlku programu stáže (takže my TŘI už se za týden neuvidíme, cože?!).

 

Katka Stolinová a Phuong Linh Trinh alias Lily, vítězky dvoutýdenního stínování ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze Ireny Storové

 

#DAMSKAJIZDA SVĚTEM LÉČIV VI.

Pondělí 4. listopadu

Počet návštěv ministerstva zdravotnictví se téměř vyrovnává návštěvám SÚKLu a my tak chápeme, jak je spolupráce obou z nich důležitá. Doprovázíme paní ředitelku hned od první ranní schůzky. Irenu Storovou mimochodem uvedl do funkce sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a stalo se tak poprvé, kdy byla vedením/ředitelováním této významné instituce pověřena žena.

Startujeme v datovém centru, srdci monitoringu e-receptu. Za všudypřítomného šumu techniky nasloucháme odbornému technickému výkladu a procházíme vše od zdroje, klimatizace i samotného úložiště dat. Jak zdejší pracovníci s oblibou říkají, hromadě železa a kabelů. Doslova. Zajímavější je však samotná jejich funkce, spočívající ve shromažďování lékových položek z e-receptů. To tvoří základ pro chystanou novelu o sdíleném lékovém záznamu, která přejde do plného provozu 1. 6. 2020. Dnes jsme dokonce testovaly (haha, Lily) uživatelské návody pro registraci do webové aplikace zmíněného záznamu. Už teď můžete být jako Lily a otestovat svou trpělivost i smysl pro detail při stejném úkolu (vše již běží, od ledna do června můžete vyjádřit své záporné stanovisko ke sdílení informací ve vašem lékovém záznamu s lékařem, lékárníkem i klinickým farmaceutem. Ale proč byste to dělali? Chceme přece, abychom dostávali léky, které mezi sebou nemají nežádoucí interakce a ty může lékař nebo lékárník díky nahlédnutí do lékového záznamu odhalit 😊). Návod na e-recept !

Pro zajímavost všem hlásíme, že od 1. 1. 2018 (povinné zavedení e-receptu) je v databázi sto milionů receptů.

Paní ředitelka svolává interní pracovní schůzku k mezinárodní agendě, projednávají se přípravy na předsednictví ČR v roce 2022, schvalují instrukce na jednání v EU a také i aktuální situace k Brexitu.

Paní ředitelka vede poobědové setkání se zástupci lékárníků v čele s nově zvoleným prezidentem lékárnické komory. Cílem je apelovat na lékárníky, aby šířili informovanost v oblasti nedostupnosti léčiv mezi pracovníky lékáren i širokou veřejností, v oblasti nového sdíleného lékového záznamu a v – pro nás nejzajímavějším tématu – souběžném dovozu. Tedy paralelním dovozu léků ze zahraničí na základě povolení SÚKLu. Zaobírá se problematikou a častými stížnostmi ze strany pacientů, především kvůli odlišnostem v obalovém materiálu.

Svolává se závěrečná schůze dne se zástupci České společnosti alergologie a klinické imunologie ve věci doporučení pro pacienty při preskripci adrenalinových per a dále ve věci ukončení dodávek (zatím) nenahraditelného přípravku na českém trhu.

Před odjezdem do Olomouce stíhá paní ředitelka ještě zdolat pohoří podpisových knih, předat poslední organizační instrukce sekretariátu kvůli její zítřejší nepřítomnosti a vyjíždíme.

Cestou necestou do Olomouce se vše nese v duchu Back to the future a lámeme časový rekord v dojezdovém čase. Myslely jsme, že si cestou po náročném dni zdřímneme, ale paní ředitelka vyřizuje jeden telefon za druhým a třetím a odpočinek nepřipadá v úvahu.

Jsme na místě určení a zítra vypukne celostátni konference zástupců lékáren. A třeba i entrée Přemka Forejta.

 

Katka Stolinová a Phuong Linh Trinh alias Lily, vítězky dvoutýdenního stínování ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze Ireny Storové

 

#DAMSKAJIZDA SVĚTEM LÉČIV VII.

Úterý 5. listopadu 2019

Adam Vojtěch, nebo Vojtěch Adam? Naštěstí se celý přihlížející sál zasmál a dobrá atmosféra při konferenci odborných zástupců sítě lékáren je ve vzduchu.

Budík pro nás v tomto týdnu zvoní v neobvykle “pozdní” hodinu a hladově vyhlížíme snídani. Pomalu ani nesedíme a vstříc našemu stolu už míří paní ředitelka s rukou na hodinkách, že konference začíná za 5 minut. Do sálu naše neznámé tváře bez identifikačních kartiček nechtějí pustit, avšak přichází zachránce a usazuje nás do přední řady. A koho máme teď stínovat? Úvodním slovem zahajují konferenci zástupci pořadatelské společnosti. Příběh s představením pana ministra už znáte a on tak s úsměvem přebírá místo u řečnického pultíku. Publikum v sále tvoří vedoucí lékárníci z celé republiky a on optimisticky vyzdvihuje úspěšnost e-receptu u nás v porovnání s ostatními zeměmi EU. Zdůrazňuje vhodnost změny odměňování lékárnické profese. A pozorní posluchači zachytávají informaci, že i na Ministerstvu zdravotnictví ČR vznikla pracovní skupina pro lékárenství. Předává slovo paní ředitelce Storové ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a sám spěchá za dalšími povinnostmi do Prahy.

Paní ředitelka zahajuje svůj projev zhodnocením sobotního sjezdu lékárnické komory a chválí pestré složení zvolených zástupců pro nadcházející období. Poutavou formou a s úsměvem shrnuje novinky z dění v SÚKLu, co ho čeká, priority pro budoucnost. Utnula představu lékárníků, že SÚKL vše zařídí. Vyzdvihuje emergentní systém objednávání léčiv na Slovensku (v ČR zatím v přípravě), jak se ho naučili efektivně využívat, především generickou substituci (tedy vydávání léčiv se stejnou účinnou látkou, když je vaše léčivo v lékárně nedostupné). Ujišťuje přítomné o připravenosti ČR na registrační změny a případné hrozby nedostupnosti esenciálních léčiv v případě Brexitu. Následuje prostor pro dotazy a při této příležitosti nezapomíná zmínit i své stíny, tedy nás, stážistky. Sklízí potlesk, knihu a květiny. A tím pro nás dnešní formální program končí. Avšak její zmínka o nás zaujala jednoho ze zástupců sítě lékáren a získáváme neodmítnutelnou nabídku nahlédnout do zákulisí jedné z lékáren ve městě.

Konečně máme čas na soukromý dýchánek s naší paní ředitelkou. Řešíme detaily k večernímu programu a na místě je otázka, kdy se odhlásit z pokoje, abychom stihly zasloužený dvacetiminutový šlofíček. Je 11.58 a na recepci s hrůzou v očích zjišťujeme, že máme přesně 2 minuty na check-out. Ups! Nakonec usmlouváme hodinu k dobru a běžíme se rychle sbalit. Odhlášení úspěšné a před hotelem už čeká naše jízdenka k dalšímu programu. Vyhlídková jízda končí v lékárně, kde se zapisujeme do knihy návštěv a prohlídka zákulisí začíná.

Zvládáme i jízdu olomouckou MHD a náš (Káti) vysněný podnik čeká. Všichni povinně do Špagetárny! Ani chůze nám není cizí a odvážně vyrážíme směr gauč v recepci hotelu (vlastně nemáme ten pokoj ).

Hotelové prostory se plní hollywoodskými rekvizitami, společenská událost “Večer plný filmových hvězd aneb Jste naše hvězdy” je na spadnutí. Vyrážíme ve společenském a s každou další maskou, kterou míjíme na své cestě sálem se utvrzujeme v tom, že nám někdo něco tají.. je to v kostýmech! Nejdřív vězeň, pak Elsa, Marylin, tři mušketýři a dokonce i Krakonoš. Po velkolepém tanečním úvodu samotných zástupců společnosti přichází moderátor večera a představuje program pro následující hodiny – zpěvačka Dasha a následně Palo Habera

 

Katka Stolinová a Phuong Linh Trinh alias Lily, vítězky dvoutýdenního stínování ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze Ireny Storové

 

#DAMSKAJIZDA SVĚTEM LÉČIV VIII.

Středa 6. listopadu 2019

Přicházíme do již rozjetého kolotoče schůzek na sekretariátu paní ředitelky. Stáž probíhá v neskutečném tempu a vzhledem k nočnímu návratu z konference v Oloumouci nabídku přijít později neodmítáme.

Zahajujeme nasloucháním na schůzce k plánovaným investicím SÚKLu pro nadcházející rok. Avšak naše myšlenky jsou jinde a s nejistotou jako před finále očekáváme návštěvu paní europoslankyně Martiny Dlabajové, patronky projektu PročByNe? (zkratka vznikla z propojení českého byznysu proti nezaměstnanosti).

Paní Dlabajová chválí naší povedenou dámskou partičku (#damskajizda!) už ze dveří, ještě než stihneme natáhnout ruku k potřesení. Shrnujeme dosavadní dojmy a na oplátku dostáváme podpultové informace o minulých stážích, jejich tvorbě a celkově o projektu. Naše hodinka času je vyčerpána jako nic a my se nemůžeme dočkat příštího setkání, které proběhne v Bruselu i s ostatními stážisty.

Ve dveřích kanceláře se stíhá vystřídat další zástup pracovníků vyžadujících odbornou radu a podpis paní ředitelky. Ta mimochodem nenechá žádný dokument před podpisem bez kontroly. Pracovníky nahrazuje redaktorka časopisu 100+1, přícházející s otázkami do chystaného rozhovoru na téma konopí pro léčebné účely. To je v ČR předepisováno již několik let a jedná se o konopí, které má jasně deklarovaný obsah a poměr THC/CBD. Papírový recept nepřipadá v úvahu a je předepisováno výhradně na e-recept. To však mohou pouze registrovaní lékaři pro tento účel, v současnosti jich máme 126.

Paní redaktorku zaujal při vstupu do budovy propagační leták “Léky do koše nepatří”. Rozhovor se tak ubírá i dalším nečekaným směrem. Vše souvisí se vším, na scénu přichází opět sdílený lékový záznam pro zdravotnické profesionály. I ten může pomoct k minimalizaci nadužívání léků, odhalení duplicit a s tím jde ruku v ruce i proti plýtvání.

Nasedáme do auta a už stojíme jako opařené před americkou rezidencí, přechodným domovem samotného velvyslance. Detaily dnešního odpoledne nám jsou neznámé a o to víc jsme v údivu od dveří (čti od brány) až po náš cíl, zasedací sál. Nevíme kam otočit hlavu dřív, úplné Alenky v Americe.

Jsme nečekaně přizvány na společnou fotografii všech účastníků, včetně pana velvyslance. Poprvé od začátku naší cesty jsme rozděleny slovy “you, intern, here!” 😢

Setkání k problematice eHealth, konkrétně telemedicímy, může začít. Pokoušíme se zaujmout svou klasickou roli stínu v rohu místnosti, ale bez mrknutí oka jsme vyzvány přidat se ke kulatému stolu. Po úvodním slovu velvyslance a názorném představení aplikace eHealth v jeho vlastním telefonu, začíná kolečko představování účastníků. A nemýlily jsme se v obavách, že tentokrát dojde řada i na nás. Ups. Nečekaly jsme, že si během stáže ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv procvičíme i angličtinu a tento zážitek pozvedl celou naši úžasnou stáž o patra výše. Byl to opravdu #cherryonthetop, a jak řekl pan velvyslanec s americkým úsměvem na tváři, “glad to have you here”.

 

Katka Stolinová a Phuong Linh Trinh alias Lily, vítězky dvoutýdenního stínování ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze Ireny Storové

 

#DAMSKAJIZDA SVĚTEM LÉČIV IX.

čtvrtek 7. listopadu 2019

Věříte tomu? Poslední den na Státním ústavu pro kontrolu léčiv 😢

Už bez sebe nedokážeme pomalu žít, spojení zkoušíme navázat i v metru a jsme v kontaktu od probuzení až po vstupní bránu. Od včerejšího večera na nás padá smutek, ale nepředbíhejme, dnes nás čeká ještě celý den.

Legraci stranou, začínáme v kanceláři přípravou na večerní program. Paní ředitelka totiž trénuje argumenty, fakta a hlasivky do pořadu České televize Máte slovo s M. Jílkovou. Rozhodně to nebude příjemná hodinka a my jsme nervózní, že nás všechny čeká těžký večer. Následuje klasičtější průběh dopoledne a začíná koloběh schůzek. Na scénu přichází nejmladší ředitel odborné sekce z ústavu, vedoucí odboru cen a úhrad. Toto oddělení zabezpečuje mimo jiné i stanovení maximálních cen úhrad léčivých přípravků. Na tomto oddělení jsou v hlavní roli především odborníci, právníci a ekonomové a my, chemičky, tak správně tušíme, že budeme ztraceny s první problematikou hozenou na stůl. Paní ředitelka nám pro tentokrát odpouští schůzku se svou zástupkyní, my chytáme druhý dech a vyrážíme do centra dění (zdravotnictví) – odborné konference Zdravotnictví 2020.

Přicházíme právě včas na začátek tiskové konference ohledně podpory studií nelékařských profesí s ministrem zdravotnictví a předsedou vlády ČR.

Poprvé během stáže stíháme pořádný oběd (mňam) a záhy nasedáme do auta směr Zámek Berchtold. Zde se koná členská schůze AVDZP (Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků). Po druhé se za dnešní den ztrácíme, tentokrát ve složité agendě zdravotnických prostředků. Na první pohled “známému” tématu, však z #damskejizdy rozumí pouze paní ředitelka, která se i ujímá slova.

Konference Zdravotnictví 2020 na nás čeká, my v autě opět nasazujeme jmenovky a vracíme se zpět do Prahy. Ztrácíme se potřetí (úplně ztracené případy), tentokrát ve společnosti odborníků po boku a nejistě přešlapujeme od dortíků až k vínu. Tématicky navazujeme na včerejší setkání s americkým velvyslancem a utíkáme na diskuzi (a výměně názorů) k telemedicíně, kde objevujeme její potenciální užití v ČR. Co říkáte na užívání virtuální reality v léčbě duševního zdraví, nebo trénování paměti seniorů? 😱

Dortíky rychle vyměňujeme za večeři a jsme svolány stínovat na nečekanou poradu paní ředitelky a ministra zdravotnictví, obou účastníků pořadu Máte slovo.

Oproti včerejší třešničce na americké rezidenci je ta dnešní o poznání slabší. Stačilo nás ve studiu posadit ke špatné straně publika. To podtrhlo už tak nepříjemný dojem z celého pořadu a my už nikdy nechceme “mít slovo”. Ti “naši” to zvládli s elegancí slova jim vlastní a my? Však podívejte na výraz ve tváři.

Jen škoda, že tohle byl právě náš poslední večer. Byl to opravdu dlouhý den.

 

Katka Stolinová a Phuong Linh Trinh alias Lily, vítězky dvoutýdenního stínování ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze Ireny Storové

 

#DAMSKAJIZDA SVĚTEM LÉČIV X.

Pátek 8. listopadu 2019

Zamáčkneme slzu (první už před dvěma dny) a je tu poslední den.

I když dnes nemusíme, vyžadujeme si ranní sraz dříve. Protože odborná konference Zdravotnictví 2020 pokračuje i dnes, chceme ještě v SÚKLu rozdat květiny, radost a koláčky (Romane?).

Na konferenci je dnes naším programem léková politika. Mezi diskutujícími je i paní ředitelka Storová a spolu s ostatními účastníky opět řeší nedostupnost léčiv v ČR a protipadělkovou směrnici. K jejímu údivu odmítáme účast na další schůzce a je čas chystat naše překvapení.

Nechybí úprava darů, secvičná proslovu a manévrů k předávání kytice. Mohly jsme si vybrat jakékoliv místo a se slovy “co by zrovna tady dělala” sedáme ke konferenčnímu stolku vedle nevinně vyhlížejícího pána. Ale koho to náš radar zaznamenal? No, nemíří paní ředitelka na schůzku přímo naším směrem? 😱 Spontánní strategie zdržení a ukrytí darů je na světě.

Rozdýcháváme šok z hrozícího prozrazení a už jsme na cestě na poslední společný (a vlastně v nabitém programu i první) oběd. Konečně tak pro sebe máme neformální chvilku, hodnotíme všechny zážitky a dovolujeme si vyhradit čas na pětiminutovou kávu ve vyčerpávajícím programu paní ředitelky během naší příští návštěvy. Náš pláč namixovaný s divokým smíchem během předávání dárků bezpochyby vypadal jako dramatická divadelní scéna a věřte, že nebyla poslední. Další následovala hned poté, co se nám naše paní ředitelka zavřela do auta, další na našem kavárenském dýchánku ve dvou a další v tramvaji po našem rozloučení. Ale o té jsme si už jen napsaly.

Stáž od projektu PročByne je stáží snů v tom nejlepším slova smyslu a naše přátelství ji pozvedlo ještě o něco (mrakodrap) výš. Je totiž rozdíl, pokud se někam těšíte a především máte na co. Hashtag #dámskájízda (no, zdravíme pana řidiče 😉 ) jsme si zamilovaly od první chvíle a také vše vystihuje, byla to vlna energie a pořád je. Úplný konec to dnes ale není, projekt PročByNe pokračuje setkáním všech účastníků i z ostatních stáží.

 

Co jsme stáží získaly?

1. Podpokličkový pohled a rozhled ve světě léčiv

2. Znalosti do hlavy nenásilnou formou

3. Ujasnění priorit, kam v budoucnu směřovat a kam naopak ne

A co k tomu?

1. Kamaráda

2. Vizitky (jenom jednu), děkujeme pane doktore, však vy víte! 😊

3. Nové jméno – hele, stážista!

4. Fanoušky (blogu!), ale i kritiky, vy taky víte

5. Spoustu dobré kávy

6. Spoustu smutku poslední den

Paní ředitelka Storová je úžasný řečník, pozitivní člověk a skutečně žena na svém místě se skvělým přístupem ke všemu a ke všem. Dala nám jedinečnou příležitost a na otázku, co bylo nejlepší, zatím nemáme odpověď. Byly to opravdu intenzivní dva týdny a vše se musí uležet. Každý den byl jiný a vždy něčím speciální, ať už to byla návštěva dánského a amerického velvyslanectví, společenský večírek, sjezd lékárníků, nebo „obyčejný“ společně strávený čas. Doufáme, že jsme byly alespoň malým odlehčením od všedního pracovního života všech a ne jen přítěží.

Nastotisíckrát děkujeme všem zúčastněným a ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv se potkáme možná dřív, než myslíte.

 

Kačka + Lily ❤ ❤ ❤

 

Katka Stolinová a Phuong Linh Trinh alias Lily, vítězky dvoutýdenního stínování ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze Ireny Storové